Skip to main content

Posts

Showing posts from 2013

თავი III. აქლემი ნემსის ყუნწში

იქ, სადაც ახლოსაა ღმერთისურეალისტური საუბრების კრებული
ნაწილი I.  რწმენა და რელიგია ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
თავი III. აქლემი ნემსის ყუნწში


კვირის პალიტრაში გამოქვეყნდა მამა ილიას მცირე ინტერვიუ, რომელზედაც ცოტა ვრცელი კომენტარი გამომივიდა და ბარემ სტატიის სახით დავდებ, საჯაროდ. ემოციურობისთვის და რადიკალური ფრაზეოლოგიისთვის საზოგადოებას წინასწარ ბოდიშს ვუხდი. ნუ მიაქცევენ ყუდაღებას ტერმინებს, შინაარსი იკითხონ ჯობია, თუ არადა სულ ნუ წაიკითავენ და დაითხრიან ნერვებს.
ერტი სიტყვით, მინდა პასუხი გავცე ყველას, ვისაც აღნიშნული საკითხები აინტერსებს და ვისაც ჩემს მიმართ საყვედურები გასჩენია, ან მომავალში გაუჩნდება ამ სტატიის შემდეგ.

ღვთაებრივი საბაჟო

OMNES PARES ANTE LEGEM - კანონის წინაშე ყველა თანასწორია!... ასე ამბობდნენ რომაელები, კაცობრიობის დიდი იურისტები, ისინი, ვინც ისტორიას, სხვა ბევრი ნოვაციის გარდა, იურისპრუდენცია აჩუქა და დღემდე დიდ რომაელ იურისტთა მიერ შემუშავებული კანონები საფუძვლად უდევს ევროპა-ამერიკის ქვეყნების, კონტინენტალურ-გერმანული (მათ შორის საქართველოს) და ანგლო-საქსური სამართლის სისტემების ძირითად კანონებს.

თავი I. ჩ ი ნ ო ზ ი

იქ, სადაც ახლოსაა ღმერთისურეალისტური საუბრების კრებული
ნაწილი I.  რწმენა და რელიგია ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
თავი I. ჩ ი ნ ო ზ ი ინტერნეტის უკიდეგანო სივრცეში, როგორც რუსულ ჟარგონზე იტყვიან ''ჩერეზ-ჩერეზ...'' სტატიას წავაწყდი, რელიგიური ფსიქოზისთვის დამახასიათებელი საკმაოდ სენტიმენტალური სათაურით - მომაკვდავი მასონის აღსარება .

ილიჩის ნათურა

ილიჩისნათურა
მხატვრულ-დოკუმენტალური ფობიოგრაფია

იყო და არა იყო რა, იყო ერთი ქვეყანა, სადაც ,,...ყველაზე ჰუმანური კანონები იწერებოდა და ყველაზე კეთილშობილი ხალხი ცხოვრობდა მთელს დედამიწის ზურგზე’’ ...
ასე გვასწავლიდნენ ბავშობაში... მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქვეყნის დე-ფაქტო რელიგია ნეკროფილური ნეკრომანტია იყო და სახელმწიფოს მთელი პროპაგანდაც ერთი აყროლებული გვამის სწორებაზე იყო აგებული. დიადი ლენინისა და სტალინის სიბრძნით განათებულ გზაზე საბჭოთა ბავშვს სხვა არაფერი დარჩენოდა, რომ საფუძვლიანად ერწმუნა მისი  ცხოვრების ვარდისფერი მომავალის.

თავი II. წმინდა თაგვი

იქ, სადაც ახლოსაა ღმერთი სურეალისტური საუბრების კრებული
ნაწილი I.  რწმენა და რელიგია ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
თავი II. წმინდა თაგვისაზოგადოების ფსკერზე, იქ, სადაც ადამიანის ექსტრემალური ფსიქიკა ნისლიან მოჩვენებად გარდაიქმნება, სადაც ადამიანი თვითონ ქმნის საკუთარ ჯოჯოხეთს და ისე ძალუმად ეშინია სინათლის, როგორც სისხლმოწყურებულ ვამპირს, ცოცხლობს მანამდე ჩემთვის უცნობი ერთი ,,სასწაულის’’ ისტორია, სულიერი ისტერიისა და რელიგიური ექსტაზის ნაყოფი. ნებისნიერი ისტერია კი რეაქტიული დესტრუქტივიზმისა და ობსკურანტიზმის დედაცაა, მამაც და დეიდა-ბიცოლაც.

''...ქვეყანა მშიერ მონების...''

''...გლახები და მონები იმიტომ კი არა ვართ,  რომ ღატაკნი ვართ, არამედ ღატაკნი მიტომ ვართ,  რომ გლახები და მონები გახლავართ...''
დიმიტრი უზნაძე

იდეალიზმი, ისტორია და ბანალური რეალობა

საქართველოში, ამ რამდენიმე დღის წინ, კიდევ ერთი ტრაგედია მოხდა.

სადღაც შორს, სადაც ალექსანდრე მაკედონელს და გიორგი XI-ს ხმალი უქნევიათ, მიწურების და ოპიუმის ქვეყანაში ქართველი ჯარისკაცები აღსრულდნენ ბრძოლის ველზე. კი არ ''დაიღუპნენ'', არამედ აღსრულდნენ მიწიერ ყოფაში.

კაენის ლაბორატორია

,, ...და თქუა ღმერთმან: რაჲ ესე ჰყავ? ჴმაჲ სისხლისა ძმისა შენისა ღაღადებს ჩუენ-და-მო ქუეყანით. და აწ წყეულ იყავ შენ ქუეყანისაგან, რომელმან განაღო პირი თჳსი შეწყნარებად სისხლისა ძმისა შენისასა ჴელისაგან შენისა. რამეთუ ჰშურებოდი ქუეყანასა და არა შესძინოს ძალი თჳსი მოცემად შენდა, იწროებით და ძრწოლით იყო ქუეყანასა ზედა. და თქუა კაინ უფლისა მიმართ ღმრთისაჲ: უფროჲს არს ცოდვაჲ ჩემი მოტევებისა ჩემისა. და უკუეთუ განმაძებ მე დღეს, პირისაგან ქუეყანისა და პირისაგან შენისა დავიმალო და იყოს, ყოველმან მპოვნელმან ჩემმან მომკლას მე. და ჰრქუა მას უფალმან ღმერთმან: არა ეგრეთ ყოველმან მომკლველმან კაინისმან შჳდნი შურის-ძიებანი დაჴსნნეს. და დასდვა უფალმან ღმერთმან სასწაული კაინს არა მოკლვად მისა ყოვლისაგან მპოვნელისა მისისა.’’ დაბადება, 10-15


ადამიანო, ყოვლად ''უწყინარო'' ზაზუნავ, როგორ ხარ?

ჩვენ ყველაფერი გვახსოვს !

ამას წინათ ერთ-ერთ ინტერნეტგამოცემაში ერთი ინტერვიუ შემხვდა სათაურით:

ვასილ რუხაძე: ერებს ხშირად ემართებათ ამნეზია...

წყარო:http://www.newposts.ge/politika/10905-2013-04-12-14-58-32.html  (12.04.2013წ.)

ეს არ არის ერთი კონკრეტული პირის ინტერვიუ ერთ კონკრეტულ, განყენებულ საკითხზე. ეს არის ინტერვიუ, რომელიც კრებითი ფორმით გამოხატავს იმ აკუმულირებულ ''არგუმენტაციას'' და უკვე ლამის შელოცვებად ქცეულ ნაცმოძრაობის ''ლოზუნგებს'', რომელსაც ჯერ არჩევნებამდე ხმისჩახლეჩამდე გაჰკიოდა აწ უკვე ვადაგასული მათი ბელადი, მოუწოდებდა რა საზოგადოებასა და ხალხს მტრული კლასის (მაშინდელი ოპოზიციის და ახლანდელი ხელისუფლების) ფიზიკური განადგურებისკენ. ამ ყველაფრის მტკიცებულებებიც არსებობს ინტერნეტსივრცეში გავრცელებული ვიდეოსიუჟეტებში, რასაც ევროპიდან გამოგზავნილმა კომისარმა ლენინიზმიც კი უწოდა, ალბათ ყველას ახსოვს ეს ამბავი. 

France dans mon coeur ... საფრანგეთი ჩემს გულში

ბევრი მიფიქრია და დამიწერია საფრანგეთზე. ამოუწურავი თემაა. დაწყებული პოლიტიკური, სოციალური საკითხებით, თავის ისტორიით, სიმდიდრით და რა თქმა უნდა სინატიფით, თავისი განუმეორებელი ესთეტიური მაგნეტიზმით ... თუმცა, ფრანგული სიმდიდრე და ფუფუნება, ეს არაა რაღაც მშრალი ბიუჯეტის ციფრები, პენსნეიანი ბუჰღალტერი, რომელიც საანგარიშო დაფაზე სახელმწიფოს მომდევნო ტრილიონს ითვლის ... არა, ბატონებო და ქალბატონებო ! ფრანგული სიმდიდრე, ჩემეული ხედვით, ესაა ნიჭი ლამაზი ცხოვრების, ბედნიერებით ყოფნა, სილამაზის ჭვრეტა და სილამაზით ტკბობა, მაშინ როდესაც საშინლად გტკივა სული ! ... ასე მგონია, თითქოს საფრანგეთის სილამაზე ადამიანის ტკივილმა შექმნა, სიკვდილის გარდაუვალობის განცდის ან საყვარელი ადამიანის ოდესღაც დაკარგვის საფრთხის შეგრძნების ტკივილმა და იმ სინანულმა, რომელიც გაფიქრებინებს: ეს ოხერი სიცოცხლე, ასეთ აღფრთოვანებას რომ გვანიჭებს, რატომ არ გრძელდება მარადიულად ?! ...

STOP killing !

Guan ZeJu- chinese painter

Steve Payne - Digital ART, military portraits

Mark Fredrickson - digital ART, illustrations

Pre-Raphaelite Brotherhood's style ART - Sir Edward Burne-Jones

Sir Edward Burne-Jones's ART

Pre-Raphaelite Brotherhood's style ART - John Maler Collier

John Maler Collier's ART

David Ligare - Neoclassical Realism

David Ligare is an American contemporary realist painter. He was born in 1945, in Oak Park, Illinois.  Contemporary Realism is an approach that uses straightforward representation but is different than photorealism in that it does not exaggerate and is non-ironic in nature.


---------------------------
დევიდ ლიგარე თანამედროვე ამერიკელი ნეო-კლასიკური ჟანრის მხატვარია. დაიბადა ილინოისის შტატის ქალაქ ოაკ პარკში 1945 წელს. განათლება მიიღო დიზაინის კოლეჯის ხელოვნების ცენტრში, ქალაქ პასადენაში. 
დევიდ ლიგარეს ნამუშევრები ძირითადად შექმნილია კლასიკურ სიუჟეტებზე. იგი ხატავს ნეო-კლასიკურ რეალისტური ფერწერის ჟანრში, სადაც მხატვარი მაქსიმალურად ცდილობს გადმოსცეს ფორმების სიზუსტე და გაჯერებულია ფერთა  უხვი პალიტრით. 

Patrice Murciano - French Pop Art and Mix Media painter

Patrice Murciano was born May 27, 1969 in Belfort, but it is in the south of France he grew up.  He began drawing at the age of 6 years. Patrice is 43 years old now and still lives in the south of France, even if it is regular exhibitions abroad (New York, Osaka, Los Angeles, etc.).
----------------------------------------
პატრის მურსიანო დაიბადა ქ. ბელფორში, სამხრეთ საფრანგეთში, 1969 წლის 27 მაისს. ხატვა დაიწყო 6 წლიდან. მისი გამოფენები ეწყობა ნიუ-იორკში, ოსაკაში, ლოს-ანჯელესში და ა.შ.
Barbara Cole - Photography or Painting ?

Barbara Cole is Canadian artist and self-taught photographer, who used Polaroid film tapes spectrum in own paintings. These pictures made ​​by the polaroidis ribbon through the range of possibilities. This pictures are very interesting, especially warm palette of colors, as well as the spectrum is characterized by a photographic tape.
---------------------- ბარბარა კოული კანადელი მხატვარია, რომლის ნამუშევრების ნახვისას ბუნებრივად გიჩნდება კითხვა, ეს ნახატები ფოტოგრაფიაა თუ ეს ფოტოები არის ნახატები ? ... ბარბარა არის თვითნასწავლი მხატვარი, რომელიც თავის ნამუშევრების შექმნისას იყენებს პოლაროიდის ფოტოაპარატს და ფოტოლენტის ფერების სპექტრს. 
ეს ნახატები გაკეთებულია პოლაროიდის ლენტის სპექტრის შესაძლებლობების მეშვეობით. ძალიან საინტერესო ნახატებია, მასში განსაკუთრებულად იგრძნობა ფერთა თბილი პალიტრა გაზავებული მხატვრის ორიგინალურ ფანტაზიასთან, რაც თავისთავად ქმნის ნამუშევრის ორიგინალურობას.


Ramiro Ramírez Cardona - Columbian surrealism

Ramiro Ramírez Cardona was born in Columbia, in 1954, in a family of self-taught artists, sculptors and painters. The human body rather than a being erotic or leakage eager libido, is itself, by its immediate essence, a dreamer, a creator and it is through the body, of that battered body, which has become a being communicating with dreams, ambitions, doubts and loneliness, that man has imagined and amazes us every day. ------------------ რამირო რამირეს კარდონა (Ramiro Ramírez Cardona) - დაიბადა კოლუმბიაში 1954 წელს, თვითნასწავლი მხატვრების ოჯახში. მისი ნახატები გამსჭვალულია რეალიზმისა და სურეალიზმის გადაკვეთით, სადაც ერთმანეთში არეულია ხშირად განმეორებული ფაქიზი ეროტიული სიუჟეტები და რელიგიური პასაჟები. 

Tanja Doronina - Wall Art

Jacques Le Nantec - Naked Stones (ჟაკ ლე ნანტესი - შიშველი ქვები)

Jacques Le Nantec born in 1940 in Nantes, France. At the age of 13 he started learning sculpture by himself while studying in secondary school - classical studies. First one-man exhibition at 16, Galerie Peuple et Culture, Annecy, France. He enlisted as a volonteer for the war in Algeria. From 1963 -1973, still self-taught, he went back to the study of sculpture, while working at different crafts and professions: interior design, cartoons, wax museums etc...
------------------------------------
ჟაკ ლე ნანტესი დაიბადა 1940 წელს ქალაქ ნანტში, საფრანგეთში. ჟაკმა 13 წლის ასაკში თვითონ დაიწყო ქანდაკების შესწავლა, სწავლობდა რა მეორად სკოლაში. პირველი ინდივიდუალური გამოფენა 16 წლის ასაკში მოაწყო, ანესში, საფრანგეთში, გალერეა  '' Galerie Peuple et Culture''. ჟაკ ლე ნანტესი მონაწილეობდა მოხალისედ ალჟირის ომში. ომიდან დაბრუნების შემდეგ,  1963 -1973 წლებში იგი განაგრძობდა ქანდაკების ხელოვნების თვითშესწავლას. მას შემდეგ იგი მუშაობს სხვადასხვა განხრით: ინტერიერის დიზაინი, ანიმაცია, …

knights and warriors

Paris éternel

Michael Parkes - magic realism

მაიკლ პარკესი (Michael Parkes) - ამერიკელი მხატვარი, ცხოვრობს ესპანეთში. მისი ნამუშევრები განეკუთვნება ე.წ. ''ჯადოსნურ'' რეალიზმს, გაჯერებულია სიმბოლისტური ჯესტებით, სცენებით, ალეგორიებით, რომლის მეშვეობით მხატვარი თავის სათქმელს გადასცემს მნახველს.

Michael Parkes is an American-born artist living in Spain who is best known for work in the areas of fantasy art and magic realism. He specializes in painting, stone lithography and sculpture. Parkes' work is widely available in the form of self published mass production poster prints and nine published books of his artwork.


ბრენტ ჰეიტონი (Brent Heighton) - გრძნობების ოაზისი

Brent Heighton was born in Vancouver, in Canada, in 1954. His father was a clerk and his mother a housewife with four children were growing up.

His art's feelings are like an oasis, where you can find lots of human life in all its details, the light - shadows, half tones and he transmit a bold painting style.

Brent Heighton's art have a influence of the Impressionists. The general trend is a urban art, cities landscapes and urban scenes. Brent Heighton travel a lot in the many countries in Europe, France, Belgium, Greece, as well as Canada, USA, Mexico, etc.


---------------------------

ბრენტ ჰეიტონი (Brent Heighton) დაიბადა ვანკუვერში 1954 წელს. მამამისი კლერკი იყო, ხოლო დედა დიდი ოჯახის დიასახლისი, სადაც ოთხი ბავშვი იზრდებოდა.

ჰეიტონის ნამუშევრები გრძნობების ოაზისს წააგავს, სადაც მრავლად ნახავთ ადამიანური ცხოვრების ყოველგვარ დეტალებს, შუქ-ჩრდილებით, ნახევარ ტონებით და თამამი ხატვის სტილით ბრენტი გადმოგვცემს . მის ნხატებს იმპრესიონისტების გავლენა ეტყობათ. მისი ძირითადი მი…

სტეფან დერბიშირი (Stephen Darbishire) - ფანჯარა მარადიულ სიმშვიდეში

სტეფენ ჯონ დერბიშირი  (Stephen John Darbishire) - დაიბადა ინგლისში 1940 წელს. მისი მამა იყო ექიმი, რომლის  შორეული წინაპრები მონაწილეობდნენ ნორმანთა მიერ ინგლისის დაპყრობაში. ხოლო მისი დედა იყო მომღერალი, რომლის წინაპრები მუსიკოსები და მხატვრები იყვნენ. ასე, რომ სტეფანს მხატვრობის ნიჭი დედისგან გამოჰოლია, ხოლო მხატვრობით ადამიანთა გულების დაპყრობის უნარი ალბათ მისი შორეული ნორმანელი წინაპრისგან, რომელიც ვილჰელმ დამპყრობელთან ერთად ინგლისს იპყრობდა :). 


ძალიან საინტერესოა დერბიშირის ნამუშევრები იპირველესად იმის გამო, რომ ამ საოცარ ნახატებში იგრძნობა ინგლისური იშვიათი მზის გამჭვირვალე ხასიათი, ძველი კეთილი ინგლისის იდილიური პეიზაჟები ფანჯრებს მიღმაც და მის შიგნით. ადრიანი გაზაფხულის მზე სტეფანის ნახატებში კრისტალური სისუფთავით იჭრება და გვაჩვენებს თავად მხატვრის შინაგანი სამყაროს სისუფთავესმ პატიოსნებას, სადაც არც ერთი შტრიხი ზედმეტი არაა, არ არის სიუხეშე და მოუზომელი ფეთქებადი მანერა, როგორც ეს სამხრეთ ევროპის მხატვრებს ახასიათებთ. მე მისი ნახატები მაგონებს იმ ადამიანის მონატრებას ნათლ…