Apostle of Dionysius

"Apostle of Dionysius/დიონისოს მოციქული"
©Kakha Kolkhi 2015
digital paintPopular posts from this blog

ცუდას რად უნდა მტერობა, კარგია მუდამ მტრიანი

მარიტა / Marita