განრისხებული მზე/Разгневанное солнце/Un soleil furieux/An angry sun

"განრისხებული მზე/Разгневанное солнце/Un soleil furieux/An angry sun"

©Kakha Kolkhi 2015

Popular posts from this blog

ცუდას რად უნდა მტერობა, კარგია მუდამ მტრიანი

მარიტა / Marita