რეიგანის ღიმილი


რეიგანის ღიმილმა ასეულ მილიონობით ადამიანის ცნობიერებაში წითელი იმპერია დაამსხვრია, რასაც 1991 წელს იმპერიის აღსასრულის ფორმალურად ქაღალდზე დაფიქსირება მოჰყვა!...თუმცა, მართლა დაინგრა კი ? სამწუხაროდ, საკითხავია ჯერ კიდევ... 
კ. კოლხი

საფრანგეთი, ქ. რუანი
25.04.2012 წ. 


Comments

Popular Posts